2007/Jan/01

ปีที่แล้ว เราพูดคำว่า สวัสดีปีใหม่ด้วยความรู้สึกไหน?

ปีนี้คงไม่ต่างกันเท่าไหร่...

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่

ขอให้มีแต่เรื่องหมูๆ ในชีวิต

:)

Comment

Comment:

Tweet